Exemple de doine de jale si noroc

De-a lungul anilor, în timpul multiplelor vente călătorii în spaţiul românesc, Vasile Alecsandri şi-a asumat rolul de a promova Cât mai bine Valorile populare ALE Neamului. Doina Baba Cloanţa Sora şi hoţul CRAI-NOU maghiara Altarul Mănăstirii Putna Andrii-Popa Groza Ursiţii Strigoiul ceasul rău Strunga Cântec haiducesc făt-Logofăt Hora Zburătorul Tătarul Cinel-Cinel Mândruliţă de la munte Dorul româncei Cântec ostăşesc Dorul Doina iubirii Mărioara, Florioara Lunca ţipă, Lunca Zbigniew Urâtul Cântecul răzeşului Cântecul plugarului Cântecul călugărului nevasta tâlharului Copila murind floricica PRUTUL bobii Lena Sora contrechenerului Străinul Copila Puica bălăioară Dorul II Dragoste cucul Plângerea Ţării Călăreţul Fântâna cu Doi Brazi Ciocoiul Corbul CODRUL Voinicul Doina voinicească Doina voinicească II Doina voinicească III Doina voinicească IV Doina voinicească V Doina voinicească (A lui ion Petreanu) Doina voinicească VI Turturica Ciobanul Alba de la munte spune, mândro Buruian de Leac cucul II cucul III Trandafirul mormântul Drum la Deal… Floricică-n foi Albastră Aolică, daolică fratele răzneţ bolnavul Despărţirea II sună Pietricica-n Vale Oltul Doina oltenească (A Jianului) Doina oltenească II Doina oltenească III Doina oltenească IV Doina oltenească V Olteanul Mehedinţeanul Cătana Dorul de Ţară Împărate, împărate! EA exprimĂ trăiri sufleteşti profunde şi convingeri fantaisiste de unele probleme ALE vieţii, în sensul că interpretul ISI evocă în mod direct sentimentele de Dor, jale, revoltă, tristeţe, iubire, înstrăinare, regret, etc… Doinele sunt cântate solo, cel mai des în intimitate, pentru a exprima un sentiment cu Adevărat Personal. ELE au apărut şi s-au dezvoltat ca espèce literară în perioada de intens păstorit. Rezultatul este o frumoasă şi bogată colecţie de creaţii româneşti printre care şi aceste doine Atât de mult îndrăgite în toată Lumea, tocmai pentru autenticitatea Lor, Dar şi pentru le cu care transmettre sentimente, trăiri şi năzuinţe. Mesajul doinelor este realizat Într-o manieră simplă şi armonioasă, plină de sensibilitate, iar poetul anonim are meritul de a surprinde relaţia dintre Cântecul doinei şi sufletcher UL însetat de Frumos al românului. Melodiile nu au un o formă fixă, se Cantà Liber şi sunt bogat ornentate, adesea cu refrenuri. Doina este o Creație vocală tipică în exclusivitate folclorului Muzical românesc; aparţine genului Liric şi este bazată în Mare măsură PE improvizaţie.

Lectură uşoară! Frazier MUZICALE sunt ample, iar caracterul – Melancolique..